Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Πως Ερχόμαστε στα Νάματα


ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑΜΑΤΑ

Εγνατία οδός - περνάμε τον κόμβο της Κοζάνης συνεχίζουμε, περνάμε τον κόμβο της Σιάτιστας, σε δύο τρία χιλιόμετρα στρίβουμε στον κάθετο άξονα της Εγνατίας για Καστοριά συνεχίζουμε και σε λίγα χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά στον κόμβο για Καλονέρι στο φανάρι του κόμβου στρίβουμε Αριστερά για Εράτυρα αφού κάνουμε λίγα χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά για Εράτυρα, αφού περάσουμε μέσα από την Εράτυρα συνεχίζουμε για Σισάνι, διανύουμε γύρω στα πέντε με έξι χιλιόμετρα και πριν μπούμε στο Σισάνι στα δεξιά βρίσκουμε την πινακίδα για τα Νάματα σε τρία χιλιόμετρα φτάσατε στον προορισμό σας.


 ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑΜΑΤΑ

Εγνατία οδός - πριν φτάσουμε στον κόμβο της Σιάτιστας στρίβουμε στον κάθετο άξονα της Εγνατίας για Καστοριά συνεχίζουμε και σε λίγα χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά στον κόμβο για Καλονέρι στο φανάρι του κόμβου στρίβουμε Αριστερά για Εράτυρα αφού κάνουμε λίγα χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά για Εράτυρα, αφού περάσουμε μέσα από την Εράτυρα συνεχίζουμε για Σισάνι, διανύουμε γύρω στα πέντε με έξι χιλιόμετρα και πριν μπούμε στο Σισάνι στα δεξιά βρίσκουμε την πινακίδα για τα Νάματα σε τρία χιλιόμετρα φτάσατε στον προορισμό σας.

ΑΠΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑΜΑΤΑ

Στο φανάρι του Δημαρχείου της Πτολεμαΐδας - ερχόμενη από τον δρόμο της Κοζάνης - στρίβουμε αριστερά συνεχίζουμε όλο ευθεία (οδός διοικητηρίου) στο τέλος του δρόμου στρίβουμε αριστερά για Άρδασσα - Κρυόβρυση -Αναρράχη - Εμπόριο, πριν την είσοδο της Άρδασσας στρίβουμε δεξιά για Κρυόβρυση - Αναρράχη - Εμπόριο , περνάμε μέσα από την Κρυόβρυση και σε δύο χιλιόμετρα στρίβουμε αριστερά στην διασταύρωση για Βλάστη (η διασταύρωση είναι πριν την είσοδο της Αναρράχης) συνεχίζουμε και αφού περάσουμε μέσα από την Βλάστη συνεχίζουμε για Σισάνι, όπου όταν φτάσουμε διασχίζουμε τον οικισμό και στο τέλος του κάνουμε στροφή 170 μοιρών αριστερά και στρίβουμε για Νάματα σε τρία χιλιόμετρα φτάσατε στον προορισμό σας.


 
Ο κόμβος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ στον οποίο στρίβουμε είναι ο εξής:
9A Δυτ. Σιάτιστας Κάθετος Άξονας προς Καστοριά – Ιεροπηγή
Καστοριά, συνοριακός σταθμός προς Αλβανία