Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση Ο.Ε.Α.Ν

Όσοι από τους αθλητές δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν την συμμετοχή τους μέσω τράπεζας, λόγω της παρούσας συγκυρίας,  μπορούν να την πληρώσουν την ημέρα του αγώνα κατά την παραλαβή του υλικού.Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική υποβολή  της αίτησης είναι απαραίτητη.

Η Οργανωτική Επιτροπή Ορεινού Αγώνα Ναμάτων.